1955 - מאיר ברגר כיהן כראש המעוצה בשנים 1955-1958

תגובות (0)
הוספת תגובה
לא ניתן להוסיף תגובות לאירוע ללא סרטונים/תמונות