1955 - מאיר ברגר כיהן כראש המעוצה בשנים 1955-1958

תגובות (0)
הוספת תגובה

הוספת תוכן

להוספת תמונות/מסמכים להוספת וידאו